Dags att lägga om taket?

Ett tak av bra kvalitet håller omkring 50 år om det inte skadats mer än vanligt slitage. Vissa tak som till exempel papptak har kortare livslängd. Man behöver se över sitt tak oavsett varje år för att upptäcka skador och läckage innan det blir stora och dyra skador på huset.

I Sverige är det vanligast med tak av materialen tegel, plåt eller papp. Alla taken har olika egenskaper och passar för alla hus eller miljöer.

Undersök taket varje år

När man upptäckt skador eller märker vattenläckage i huset som verkar komma från taket måsta man snarast kontakta en takexpert. Men man kan själv undersöka taket genom att klättra upp och titta om man hittar synliga skador i skarvar eller skador på takpannor.

Det ska heller inte finnas för mykcet mossa och växlighet på taket. Det kan göra att det läcker in vatten som kan orsaka tråkiga och dyra vatten- och fuktskador. Var uppmärksam på konstiga lukter eller synliga fläckar eller missfärgningar på innertak eller väggar i huset. Det kan tyda på skador på taket där vatten eller fukt har trängt in. Undersök alltså taket varje år för att slippa framtida problem.

Anlita en takläggare

Vid minsta osäkerhet när det gäller taket så gör man klokt i att boka in en besiktning av en takläggare där det fastslås om det behövs en renovering eller omläggning av befintligt tak.

En erfaren takexpert kan snabbt fastslå skador på taket. Och i sådant fall komma med förslag på bästa åtgärden just för dig. Det kan då bli tal om att lägga helt nytt tak i passande material, oftast tegelpannor, papptak eller i plåt eller annan metall.

I de allra flesta fallen upptäcker man brister innan det hinner orsaka skador från vatten och fukt. Och det händer ofta att husägaren tror att taket är bra men att så inte är fallet. Det är alltså bra att få taket besiktat i förebyggande syfte. 

Lägga nytt tak

Om man ska lägga nytt tak finns det en del att ha i åtanke. Man måste först och främst välja vilket sort tak man vill ha. Vanliga material är lertegelpannor, betongpannor, plåttak, takshingel, papptak och skiffertak. Man måste noga undersöka hur takstommen ser ut och att det håller för det valda materialet. Om till exempel det tidigare taket är tegel kanske det inte håller för ett tungt betong eller plåttak. Det kostar såklart en del att lägga nytt tak. Men med ROT-avdraget kan man få 30 % billigare på arbetskostnaden.

27 Jun 2019