Detta bör du tänka på innan villaköpet

Det är inte alla som tänker på olika risker som kan finnas med ett husköp. Det är inte endast den  finansiella delen som att få lån av banken och att det ska ordna sig med den praktiska flytten som är det viktiga. Som grädde på moset gäller det också att kunna förutse några praktiska risker med ett husköp. Även om det ser så fint ut i alla bilder som man får från mäklaren, och att villan ser så tjusig ut vid visningarna, är det trots allt en risk med ettt köpa en villa.

Bättre upptäcka brister och fel innan ett villaköp

Det är sällan som man kan friskriva sig från brister och fel som man upptäcker efter husköpet, om man nu upptäcker sådana. Bristerna och felen med villan kan komma många år efter inflyttningen i villan. Då gäller det att kunna skydda sig själv mot sådant som kan göra husköpet mer riskfyllt. Som olika besiktningar som man bör genomföra innan husköpet. Här tar vi upp några viktiga saker som man bör tänka på innan man köper ett nytt hus.

Radon och asbestbesiktning

Flyttar man in i ett äldre hus, är det mågna som vill kunna besiktiga villan för att upptäcka om det skulle kunna finnas radon eller asbest kvar i villan. Är det så att man senare till exempel vill kunna renovera det är det en stor risk som man utsätter både sig själv och hantverkarna för om det senare skulle visa sig att det finns mycket radon och asbest i villan. Då är det bättre att upptäcka det innan man köper den, så att man vet vad i så fall som väntar.

Fuktbesiktning

Att göra en fuktbesiktning av villan är en bra besiktning som man kan genomföra innan ett villaköp. Det är också sådant som en säljare inte kan neka till, om man är en seriös spekuylant på villan. Att drabbas av fukt är det ingen som vill. Sådant kan medföra otroliga omkostnader att komma till rätta med. Skulle huset var drababt av fukt, är det mycekt stor risk att det drababs av mögel och skulel det hända är det en stor omkostnad som väntar om det skulle hända. En mögelsanering kostar och det tar tid att komma till rätta med ett hus som skulle kunna drabbas av fukt och mögel. Det vill ingen nu villaägare ha.

Rörbesiktning

Att inspektera rören är ett led i att kunna upptäcka om det finns fara för möjliga vatten- och fuktskador. Ser man till att göra rörbesiktning innan man köper huset, så vet man hur det står till med rören, om det kommer att bli en till kostnad för att renovera dem eller kanske lägga nya rör. Se då till att göra en ordentlig rörinspektion innan husköpet. Läs mer här om hur du kan genomföra en rörinspektion.

28 Dec 2018