Fler väljer professionell flytthjälp

Vissa flyttar är mer krävande än andra sett till hur mycket - och vilket typ av - bohag som ska flyttas. I de flesta fall så kan man - tillsammans med goda vänner - klara av att flytta från bostad A till bostad B och utan att det blir alltför ansträngande och tidskrävande. En flytt är ett av få områden där den välkända devisen om Ju fler kockar, desto sämre soppa inte stämmer.

Kan man få ihop flera stycken kompisar - gärna i jämna par - så brukar en flytt till det ny huset gå fort och utan någon större friktion. Vi ska dock även nämna att det är fullt förståeligt varför man inte vill besvära sina vänner i samband med en flytt; man vill inte att dessa ska offra en helg och man vill inte att de ska riskera att göra sig illa - det gör att man istället väljer att ta professionell hjälp. Något som idag också är vanligare än förr, speciellt om man ser till Stockholm.

Rut-avdraget går att använda

För att förklara detta så måste man veta att en flytt i Stockholm skiljer sig från hur en flytt i en mindre stad går till. Det finns en högre press, det finns mer stress, trafiken är svårare att förutse och det gör planeringen känsligare. Dessutom är det ofta så att en flytt sker från bostäder i högre fastigheter; någots om ytterligare försvårar.

En annan förklaring till ökningen handlar om att man numera kan anlita en flyttfirma och använda Rut-avdraget för tjänsten. Det ger konkret en skatterabatt på halva arbetskostnaden och där taket - per person och år - ligger på 25.000 kronor. Tidigare var rut-avdraget vanligt i samband med en annan del av flytten och där många tog professionell hjälp med sin flyttstädning; numera är det alltså möjligt att ta hjälp med allt.

Viktigt att tänka på om du ska anlita en flyttfirma i Stockholm är primärt att du är ärlig. Det innebär att du skriver ned ungefär hur mycket som ska bäras, var du bor (naturligtvis) och vart allt ska ta vägen (så klart) då du beskriver vad du behöver hjälp med. Det kan te sig självklart att göra så, men vissa har en förmåga att skriva ned hur mycket man äger och det leder i sin tur till att flytten tar längre tid och att kostnaden blir högre.

Kan man uppskatta hur mycket möbler, kläder, kartonger och annat som ska flyttas så kan flyttfirman också planera bättre och det kan innebära att man avsätter fler anställda och väljer en större bil. Allt detta är till din fördel.

Klarar man en pianoflytt i Stockholm?

En annan viktig sak handlar om specialsaker. Du kanske spelar piano och vill - av förklarliga skäl - ha med detta instrument till den nya bostaden i Stockholm. Det innebär att du klart och tydligt ska skriva det också: en pianoflytt kräver nämligen extra planering.

Det tycker vi är självklart och detta då en pianoflytt innebär att man A) ska bära någonting väldigt tungt B) något som är känsligt och måste hanteras varsamt och C) som är svårt att vrida, vända och passa i - detta sett till formen. I många fall måste därför en pianoflytt ske på oortodoxa sätt - exempelvis via huskroppen och genom skylift. Det finns en risk om du inte nämner ditt piano.

En risk som innebär att företaget helt enkelt vägrar genomföra en pianoflytt då man saknar verktyg och hjälpmedel eller att man gör denna pianoflytt ändå och misslyckas kapitalt. Var mer detaljerad och du kommer att få mer nytta av den flyttfirma du anlitar. En sista sak dock: se till att man verkligen har kompetensen för en pianoflytt. Be om referenser; det kommer att vara avgörande i frågan.

Mer om pianoflytt: https://www.pianoflyttstockholm.com/

28 Mar 2019