Har du kontrollerat din taksäkerhet i Stockholm?

Ett tak kan inte enbart vara vackert utan det behövs mer än så. Det ska också vara säkert för de som måste vara där. Därför behövs taksäkerhet i Stockholm.

Som fastighetsägare slipper man oftast att ha alltför mycket fritid. Ett hus behöver alltid åtgärdas på ett eller annat sätt, det är ett känt faktum. Är det inte fönster så är det ventilation eller snöskottning. Men vem bryr sig om taket? Faktiskt så borde alla prioritera den delen av uppenbara skäl.

Ett helt och säkrat tak är A och O för varje fastighet - eller borde vara. Tyvärr finns det brister på den fronten både här och där och det är inte bra. Ett tak som inte är försett med lämpliga säkerhetsanordningar är en fara för de som måste vistas där - men även för förbipasserande.

Satsa på taksäkerhet och vinn fördelar och trygghet

Tak kräver underhåll. I en storstad som Stockholm är många hus placerade längs innerstadsgator med trottoarer direkt nedanför. Följderna kan bli mycket tråkiga om snömassor eller stora istappar faller ned på människor eller fordon och som fastighetsägare har du yttersta ansvaret, När snöskottning eller annat takunderhåll måste ske är taksäkerhet i Stockholm också helt nödvändigt.

Vad behöver man för att tak ska vara trygga? Det finns en del att välja på. Givetvis har den som vistas där säkerhetssele och ankarpunkt. Stegar och andra redskap för förflyttningar och skydd är självklara delar av taksäkerheten. För snön är snörasskydd en bra första åtgärd. Ett tak ska inte utgöra en fara för någon.

9 Jun 2023