Har du kontrollerat marken där ditt nya hus ska stå på?

Funderar du på att bygga ett nytt hus? Då är det ett stort projekt du har framför dig, men också ett roligt projekt. Det är ju för din egen skull du gör det. Att bygga hus lär en mycket särskilt om man inte har gjort det förut. Ska du göra det mesta själv, eller ska du anlita hantverkare? Det är billigare för dig om du anlitar olika hantverkare. Då får du agera byggherre och göra planeringen då de olika hantverkarna ska komma till platsen och utföra sitt arbete.

Köper du dessutom ett modulhus, går bygget relativt snabbt. Då kommer tillverkarna ut till dig med alla delarna och sätter upp huset åt dig. Även om man köper ett modulhus, kan man variera dem så att huset blir unikt och du kan sätta din egen prägel på det. Eller ska du anlita ett byggföretag som har totalentreprenad? Då behöver du inte ta ansvar för de olika hantverkarna. Då överlåter du det ansvaret till bolaget. Därför är kontrollen av det företaget viktigt innan du bestämmer dig för att anlita dem.

Känner du till marken du har tänkt bygga på?

Om ditt hus ska byggas på område som ligger nära nuvarande eller tidigare industriområde är det viktigt att kontrollera så att din mark inte är kontaminerad av kemiska utsläpp. Det finns en hel del kemiska ämnen som kan ha kontaminerat marken och som är hälsovådlig för dig och dina barn, om du har några, eller vill skaffa sådana. Du bör låta ett företag inspektera området åt dig. Då vet du om det finns farliga ämnen i marken och har möjlighet att göra något åt saken.

Dessa kemiska ämnen är farliga

Det kan läcka ut kemiska ämnen som inte är särskilt hälsosamma för dig. Det är alltid en bedömningsfråga om man måste sanera eller ej. Det är upp till företaget som gör en inspektion om det är tvunget att saneras eller ej.

Följande ämnen är hälsovådliga:

Olika sorters bekämpningsmedel kan vara hälsovådliga i koncentrerade mängder. Cyanider och cyanväte är farligt, liksom dioxiner, fenoler, olika hälsovådliga metaller, PCB, från plastfabriker, klorerade lösningsmedel och svavel och svavelväte är hälsovådligt. Om företaget hittar dessa ämnen i marken bör man sanera den och fylla på med ny och frisk jord.

Anlita ett erfaret bolag för marksanering

Du bör anlita ett erfaret bolag så att du får någon som vet och kan göra rätta bedömningar för den marksanering som du eventuellt behöver göra.

17 Apr 2018