Hemstädning underlättar i Stockholm

Effekterna av rut-avdraget är något som man kan se som mest i Stockholm där behovet, helt enkelt, visat sig vara som störst. Om vi först förklarar vad rut-avdraget innebär så handlar det om en skattesubvention som gjort det möjligt för privatpersoner att anlita professionell hjälp för sina hushållsnära tjänster – hemstädning, tvättning, fönsterputs med mera – och därefter dra av upp till halva kostnaden för arbetet på sin skatt och därefter få tillbaka beloppet på sin skatt.

Ett väldigt förmånligt bidrag från staten som infördes med en tanke om att stoppa den stora andelen svarta jobb som tidigare varit lite av legio i städbranschen. Något som man också lyckades bra med då rapporterna om svarta jobb minskat otroligt mycket sedan införandet. Det här har i sin tur haft positiva effekter för de anställda hos städföretag då deras löner, pensioner och försäkringar äntligen blivit acceptabla och kommit ut ur mörkret. Dessutom så har man också i Stockholm sett att fler städföretag startat och att antalet anställningar därmed också har ökat.

Där har vi således förklaring till hur rut-avdraget fungerar samt vilka positiva effekter som detta fört med sig till städbranschen. Om vi istället ser det ur ett kundperspektiv och försöker förklara varför just Stockholm är den stad där flest privatpersoner visat sig vara mest benägna att använda sitt rut-avdrag för exempelvis hemstädning så räcker det egentligen med att säga två stycken ord: Tid och avstånd.

Bristen på tid och avståndet mellan jobb och hem gör att många familjer i Stockholm, helt enkelt, inte får sina livspussel att gå ihop och där kommer således professionell hemstädning in i bilden. Om en familj bor i exempelvis Sollentuna och arbetar på andra sidan av Stockholm så kommer detta innebära att man dagligen pendlar kanske två timmar per dag och att man därigenom också har tappat två timmar för sin hemstädning. Kan man då, till ett billigt pris, anlita ett städföretag för hemstädning av hemmet i Sollentuna under tiden man själv är på jobbet – ja, då har man plötsligt tid över till andra, roligare och viktigare saker.

Där har vi också den stora anledningen till att personer i Stockholm väljer att använda sitt rut-avdrag mer än vad personer i andra städer gör. Därför blev också regeringens besked om ett halverat rut-avdrag lite av ett dråpslag för de familjer som sett skattesubventionen som en avgörande del i sina liv och som genom professionell hemstädning kunnat få mer kvalitetstid.

Hur påverkar det halverade rut-avdraget?

I och med det sänkta rut-avdraget ska det bli intressant att följa utvecklingen i Stockholm. Kommer en familj i Sollentuna även fortsättningsvis att anlita ett professionellt företag för sin hemstädning eller kommer de att sköta denna på egen hand – och låta tiden gå ut över någonting annat?

Risken – och denna är uppenbar – är att de även i fortsättningen kommer att välja hemstädning som tjänst; men att de kommer att göra detta utan att en krona går till statskassan. Risken finns att svarta jobb åter kommer att öka i Stockholm.

Avstånden, tiderna och bekvämligheten i att använda hemstädning kommer knappast att minska för en familj i Sollentuna och ett billigt pris – svart eller vitt – är alltid det som eftersöks.

Vill du testa hemstädning i just Sollentuna? Besök www.hemstädningsollentuna.com.

30 Mar 2017