Köpt hus i Stockholm? Kontakta en elektriker

Att köpa ett hus är förmodligen den största affären som man gör i livet. Handlar det dessutom om ett hus i Stockholm så kommer det att innebära många sköna miljoner.

Frågan är om du gjort allt som står i din makt för att säkerställa att köpet är säkert? Vi skulle definitivt råda dig att kontakta en elektriker i Stockholm innan du skriver under kontraktet.

I många fall så ser man att bostadsaffärer sker på uppstuds. Tiden mellan visning, budgivning och kontraktskrivning är väldigt kort och många köpare negligerar den plikt man har att undersöka huset i samband med att man köper detsamma. Det ska man alltid göra och man ska göra det genom att vända på varenda sten. Att anlita en besiktningsman är absolut nödvändigt, men denne kan även kompletteras med annan expertis. Här skulle vi vilja slå ett slag för en behörig elektriker.

Varför? Jo, för att äldre hus ofta har bristfällig elektricitet och att det kan vara farligt. Många av de bränder som sker i villor och hus i Sverige har ofta elen som ursprungskälla och dessa skulle - i många fall - kunna ha förhindrats genom ett byte, och en uppgradering, av elsystemet. Med äldre hus menar vi att 50 år är en tydlig riktlinje.

Om du anlitar en elektriker i samband med besiktning av huset i Stockholm och denne påpekar att brister finns - ska du så avstå från att köpa? Inte nödvändigtvis, men du ska definitivt föra detta till protokollet och försöka få till stånd ett billigare pris. Om inte det är möjligt så bör man tänka sig för både en- och två gånger innan man går vidare. Att byta elen i ett hus är kostsamt - men absolut nödvändigt.

Byt ut elen och få säkrare drift

Att låta en elektriker byta ut elen i ett hus är något som får räknas som en tråkig utgift. Det kostar dessutom mycket pengar. Men, det kan rädda liv och det ger en säkrare bostad. Dessutom så blir det ofta billigare driftskostnader. Elsystemet du byter ut kommer inte att synas och de pengar du lägger ut på en elektriker i Stockholm - i runda slängar upp till 50.000 kronor - kommer inte att vara estetisk tilltalande som andra renoveringar är. Därför är det att anse som en trist utgift.

Men, det är något som du måste göra. Som sagt, brandrisken ökar markant i samband med att åren går. Idag använder vi även betydligt mer elektronik än tidigare och det leder till att systemen belastas hårdare. Har du barn så finns andra faror med äldre lösningar. Uttagen i äldre hus saknar ofta jordning och det ökar risken för fruktansvärda skador då barn kan pillra in föremål och få livshotande stötar som en följd av detta. Det kanske inte är den roligaste utgiften att ta, men det är definitivt en av de viktigaste.

Du kan göra tillval som underlättar i vardagen

I samband med att du anlitar en elektriker så finns det även all anledning att se över alternativa lösningar i huset i Stockholm. Idag så använder vi - som sagt - mer elektronik än förr. Rådet är därför att se över hur många uttag som finns och gärna utöka dessa i de rum där du vet att det kommer att behövas. Köket är ett typiskt exempel på där det finns ett utökat behov av fler uttag.

Det finns även andra tillval att göra. Appen Plejd är något att fundera över. I samband med att den elektriker du anlitat sätter in nya uttag och jordar de äldre så kan han även installera denna lösning. Den ger dig en möjlighet att styra alla lampor via din telefon: du kan alltså tända, släcka och dimra inomhus - via Bluetooth - och styra alla anslutna ljuskällor genom appen.

Detta underlättar din vardag och det minskar även risken för inbrott. Hur? Av förklarliga skäl: du kan sköta allt - genom en annan, separat, gateway - och därmed ge en illusion av att du är hemma i huset, även om du befinner dig på exempelvis en strand i Thailand. På det stora hela så är alltså en el-renovering absolut nödvändig att göra - och även något som kan ge dig några roliga fördelar. En viktig sak frå avsluta: gör ingenting på egen hand. Gäller det elektricitet så ska alltid en behörig elektriker sköta jobbet.

6 Apr 2020