Kräver terrassmarkiser bygglov?

Har ni planer på att sätta upp en terrassmarkis behöver ni till största sannolikhet inte söka bygglov. Men det kan finnas andra ansökningar som måste skickas in och även undantag för företagare. Information från Stockholm Stads hemsida visar att det exempelvis skiljer på privatperson och företag.

Terrassmarkiser är de kanske de största modellerna av markiser. De sitter generellt på fasaden och kan köras in och ut manuellt eller med hjälp av en motor. Trots att de kan vara så stora att de kan skugga en hel uteplats så finns inte generellt krav på bygglov. Detta just eftersom de är hopfällbara. Men det finns även tillfällen då bygglov krävs. Flera markisentreprenörer kan säkert hjälpa till med detta, exempelvis terrassmarkisstockholm.se.

Hopfällbart – slipper bygglov

Så länge som något är flyttbart eller hopfällbart innefattas det generellt inte av bygglov. Det är därför det kan krävas bygglov eller bygganmälan när exempelvis en snickarbod ska ställas upp på gården. Är det istället en ombyggd husvagn finns inte kravet eftersom husvagnen har hjul och därmed är flyttbar. På detta sätt kan man säga att det inte är permanent.

På samma sätt går det att resonera kring en terrassmarkis. De flesta modeller är just ”flyttbara” på så vis att den går att köra ut och in. När den är infälld tar markisen inte någon plats vilket alltså inte kräver något bygglov. På Stockholms hemsida sammanfattas detta med att en ”fällbar markis inte behöver bygglov”.

Inte fällbart – kräver bygglov

Just fällbarheten är tydligt avgörande för bygglovskrav eller inte. Det finns exempelvis markiskåpor (inte speciellt vanligt för privatpersoner) som bland annat kan monteras ovanför en entré. I och med att dessa inte är fällbara och därmed kan klassas som permanenta (även om de monteras ner inför vintern) kan bygglov krävas.

Skillnad på företag och privatperson

En privatperson behöver alltså inte bygglov för en terrassmarkis. Detta oavsett färg, form eller text på markisen. För en företagare är det däremot avgörande hur den ser ut. Det kan nämligen klassas som en skylt om det finns reklam på ovansidan av terrassmarkisen. Eftersom det kan krävas lov för skyltar kan alltså detta tryck skapa en situation då bygglov krävs. Men detta alltså enbart för företag.

Fakta:

Informationen är tagen från Stockholm Stads webbplats. Det kan delvis variera hur olika kommuner ställer sig i denna fråga. Dessutom är det skillnad om markisen ska sättas upp inom detaljplanerat område eller inte. Det är främst inom detaljplanerat område som bygglov krävs.

3 Apr 2019