Misstänker du asbest i ditt hus?

När man köper ett nytt hus, är det alltid så att det ligger ett stort ansvar på den som köper huset. Nu är det ju inte meningen att den som säljer huset ska dölja fel och brister, inte heller fara med osanning. Skulle det senare visa sig att det finns något uppenbart fel på huset, som säljaren borde ha informerat om, och inte har talat om det, kan säljaren åka på renoveringen som rättar till felet. Ändå har köparen ett stort ansvar för att hitta fel som kan finnas på en bostad. Är det ett fel på bostaden som man antar att säljaren inte kunde känna till är det köparen som får betala för reparationen. Ibland kan man köpa ett hus, och sedan när man har gått igenom huset, kan det vara så att man efteråt börjar misstänka att det kan finnas asbest, radon eller något annat i huset, som rimligtvis måste tas bort. Är det så att man misstänker att det finns asbest i byggmaterial i huset kan man anlita en saneringsfirma som kommer ut och mäter asbesthalten.

Då finns det fog för misstankar om asbest

Om du har ett hus som är byggt före 1977, året som asbest blev olagligt, kan man mycket väl misstänka att det finns asbest i något av byggmaterialet som finns i husets isolering. Även efter det använde man asbest i byggnadsmaterial i hus. Därför bör alla hus som är byggda före 1977 och som renoverades senast 1982, saneras på asbest. Då har du verkligen fog för dina misstankar om att det förekommer asbest i någon del av huset. Om du vet man har använt eternit som fasad på huset, kan du räkna med att det finns asbest i huset. I ett äldre hus, som byggdes någon gång mellan 1930-1980-talet använde man ofta asbest i isoleringsmaterial i ventiler, i isolering mellan väggar och golv, som brandskydd i innertak, golvplattor, som brandskydd i stålkonstruktioner, ventiler och möjligtvis i soprum, då det en gång var ett utmärkt material som isolerade mot ljud, lukt och kyla.

asbest

Asbest som farligast när man river i det

Misstänker du det minsta att det finns  asbest i något material, bör du alltid ta kontakt med ett saneringsföretag som kommer och gör en asbestsanering. Det är bättre du ringer en gång för mycket än en gång för lite. Sedan kan det kanske vara en lättnad att veta att asbest är som farligast när man ska riva det. Det är då som man frigör asbestens farliga ämnen. I sin allvarligaste form kan det tyvärr ge cancer om man andas in asbestdamm, och så räcker det med en kort tids exponering. Det är då byggjobbarna har rivit i asbest-material som de har blivit som mest exponerade mot asbesten.

11 Sep 2018