Mycket ingår i fastighetsförvaltning i Stockholm

Fastighetsförvaltning i Stockholm innefattar sådant som ansvar för pengar och byggnader, budgetering för nödvändiga reparationer, kunskap om byggnormer med mera. Anlita en konsult.

Som fastighetsägare har man mycket att sköta. Styrelsen i en bostadsrättsförening gör så gott de kan, men de har oftast inte kunskaper både om byggteknik och ekonomi. Det är ganska naturligt, för de arbetar med andra saker och har styrelseuppdraget som en extra syssla. Därför är det så bra att det finns konsulter som sköter allt från hyresavier till bokföring.

Att få fastighetsförvaltning lönsam

En husägare får inte stå där utan kapital när saker måste renoveras. Därför brukar man budgetera, så att man har en buffert för reparationer. Ibland ändras lagar och byggnormer, och man kan plötsligt behöva inspektera en byggdetalj som inte var aktuell tidigare. I ett hus finns det många olika anläggningar, för ventilation, vatten, elektricitet och värme. Det kan vara svårt att överblicka vad som måste göras, och när.

En firma som hjälper till med fastighetsförvaltning i Stockholm har mycket kunniga konsulter, och eftersom de ofta är ett team, får du både revisorskunskaper och byggmästare inbakat i tjänsten. Som ägare eller BRF-medlem har du mycket att tjäna på att anlita kompetent hjälp. Det är viktigt både att samordna hantverkare vid renoveringsjobb och att förhandla om bästa räntan på lånen, bara för att ta några exempel. Sedan vill man ju också att hyresgästerna ska vara nöjda, och det är en balansgång att få boendet trivsamt och ändå ha pengar över till oförutsedda utgifter.

30 Mar 2022