När man vill bygga ut

Många drömmer om att bygga ut villan när det börjar bli ont om plats. Men innan det kan bli verklighet måste man se över marken och grunden där man tänker sig att bygga. 

En korrekt utfört markarbete är A och O för ett lyckat bygg- eller renoveringsprojekt. Hela projekt kommer att få lida om det är ett dåligt markarbete. Det finns till och med risk att man får göra om det och börja om om det är bristfälligt gjort.

Anlita hjälp med markarbetet

Leta upp en seriös och pålitlig byggherre så markarbetet blir bra gjort. Det finns många experter på markarbeten i Stockholm. Men det är många som säger sig klara av markarbeten utan att göra det. Det krävs nämligen stor expertis och kraftiga maskiner för att det ska bli ett bra slutresultat. Det ställs höga krav och det finns en del relger och riktlinnjer som man måste följa. Så kontakta flera och kontrollera deras referenser och be om offerter och jämför priset och vad som ingår. 

Använd ROT-avdraget

Markarbeten ingår i ROT och man får dra av 30 procent av arbetskostnaden och det går att få upp till 50 000 kronor i avdrag. Man måste vara 18 år fyllda och avdraget görs direkt på fakturan. Pappersarbetet görs av byggfirman.

Vad innebär markarbete? 

Det ställs oerhört höga krav när man ska bygga på marken och det med all rätt. Det är ofta tätt mellan husen och det är stora mängde vatten som ska förflyttas vid regn och snö.

Det medför stora utmaningar med stor hänsyn till lokala förutsättningar. När man ska renovera eller bygga om är det ett måste med korrekt mark- och anläggningsarbete. Men det gäller även vid mindra projekt som friggebodar, garage och poolarbeten. 

Ett vanligt markarbete för husgrunder och annat innebär att man behöver schackta undan massor och leda bort vatten. Man behöver också förbereda för rörläggning av dagvatten, fiber, el, vatten och avlopp. 

Markarbeten vid vägbyggen

När man bygger stora och små vägar är det såklart mycket viktigt att marken är plan och stabil för att hålla över tid och för att vägen ska bli säker.

Det gäller att noga planera att marken har rätt bärighet och vid behov dränerar så att det inte blir problem med blir frostsprängning eller bli instabilt när det regnar kraftigt. Det skyddar och grunden från väta. När grunden är gjord kan man säkert lägga till exempel sten och asfalt.

Är du i behov av markarbeten i Stockholm? Besöka denna sida och läs mer: https://www.markarbetenistockholm.nu.

17 Jun 2019