Överlåt fastighetsservicen i Stockholm

Att förvalta och sköta fastigheter i Stockholm är ett enormt projekt. Det är säkerhetsfrågor, underhåll och administration som tar tid. Därför kan du överlåta fastighetsservicen.

Fastighetsägare i Stockholm får många fördelar när de överlåter fastighetsservicen till specialister. Det gäller hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och företag. För att själva behöva anställa och styra med allt från drift till underhåll är en stor apparat. För det finns proffs på fastighetsservice i Stockholm som hanterar alla typer av fastigheter. Förutom att det kan bli ekonomiskt fördelaktigt att leja ut delar finns det fler fördelar.

Fastigheter med bostäder har stora behov av att boende ska kunna göra felanmälan. Det ska kunna göras akut och rätt person ska komma och undersöka problemet. Ett rör som läcker vatten i en lägenhet kan inte vänta till måndag. Det kan också handla om störningsjour som kommer snabbt om det uppstår problem i fastigheten.

Många anledningar

För boende som exempelvis låst sig ute en kall januarinatt är det sällan uppskattat att få höra att någon kommer och låser upp om två dagar. Genom att du överlåter jouren till proffs kan du öka tryggheten för boende och dig som fastighetsägare.

Genom att välja att överlåta hela eller delar av fastighetsservicen kan du koncentrera dig på de delar som du är bäst på. Behöver du avlastning när det kommer till skötsel och underhåll kan du få hjälp på totalentreprenad. På så sätt är alltid parkeringar, lekplatser och fastigheter i det skick du vill att de ska vara i. Många har också flexibla lösningar som underlättar.

16 Jun 2021