Plats för fler

Det händer att man vill ha plats för fler. Ungdomar som önskar självständighet eller förälder som önskar lagom med gemenskap. Eller vänner och andra älskade personer som vill övernatta.

För det stora antal personer som bor i villa kan vissa saker vara enklare. Till exempel att göra plats för fler. Hur man definierar “fler”? Tja, fler personer än ditt hem ursprungligen är tänkt att rymma?

Det kan finnas lika många anledningar som det finns människor när man börjar fundera på att skaffa ett Attefallshus. Det finns en generositet i tanken att ordna ett bra boende för andra, både tillfälliga och mer permanenta gäster. Det handlar om bekvämlighet men också om oberoende och gemenskap.

Det finns gäster som vill stanna längre och det kan betyda blandade känslor. Det kan handla om att önska ha en älskad förälder på närmare håll. Det kan också vara att gradvis träna ett nästan vuxet barn inför livet. Och det kan vara allt däremellan.

Vad är ett Attefallshus och vad gäller?

Ett Attefallshus benämns som ett komplementbostadshus och får användas som boende. Storleken är begränsad. Huset får högst vara 4 meter till taknocken och ytan inte mer än 30 kvm. Tänker ni bygga huset närmare tomtgräns än 4,5 meter måste berörda grannars tillstånd inhämtas.

Ett Attefallshus behöver inget byggnadstillstånd. Men. Du behöver göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du ens funderar på att bygga.

Om ditt hus ska användas som bostad behöver det ha alla normala funktioner som en bostad förväntas ha. Detta innebär att det ska finnas kök och badrum. Det går också fint att helt enkelt ha ditt Attefallshus som förråd eller verkstad.

Varför skulle man vilja ha ett Attefallshus?

Det är väldigt praktiskt att ha den extra ytan och att dessutom kunna uppföra byggnaden utan byggnadslov. Det blir en billig bostadsform om det är den typen av projekt man tänker. I stora delar av landet är det mindre enkelt för ungdomar att hitta bostad till rimlig kostnad - lösningen och lite självständighet finns här.

Många har också önskan att kunna ha äldre släktingar nära. De äldre släktingarna kan också ha samma önskan men även här finns vissa krav på självständighet. Ett Attefallshus är idealet för exempelvis en äldre förälder - eget hushåll men släkten nära.

Sist men inte minst har vi besökarna. Bor man på avstånd fungerar det inte med endagarsvisit. Även här kan viss distans vara skön att ha. Så - vad väntar du på?

5 Oct 2020