Ropen skalla, bergvärme för alla!

Önskar ni ta ett rejält grepp om era kostnader i er BRF? Är ni och alla boende utleda på ökande uppvärmningskostnader? För en stor ekonomisk vinst och en lika stor miljövinst funkar bergvärme!

Det är en erkänd sanning att uppvärmning av bostäder och vatten är en enorm post för alla fastighetsägare. Näst efter banklån, amortering och räntor, är uppvärmning den största utgiften man har. Det är lätt att se hur detta påverkar boendes avgifter och hur det ser ut i bokslutet för en bostadsrättsförening. Många tacklar bekymren med uppmaningar till sparande och central styrning av uppvärmning. Det finns dock en gräns för hur man den vägen kan påverka. Att investera i ett byte till bergvärme är ett långt mer effektivt sätt att minska kostnader och på köpet positivt påverka den aktuella fastighetens marknadsvärde.

Hur fungerar ett system med bergvärme?

Bergvärme bygger alltså på att djupt nere under jorden är det alltid varmt. Och det finns alltid grundvatten. Vad man gör är ungefär följande: Man börjar givetvis med en projektering för att undersöka hur förutsättningarna ser ut på den aktuella platsen. Därefter borrar man. Mellan 200 och 300 meter rakt ner i jordens innanmäte, där det heta vattnet ligger och väntar på att få värma upp våra bostäder! Djupet man behöver borra kan alltså variera en del. Sedan för man ner rör. Genom dessa förs varmt vatten med hjälp av bergvärmepump upp till husets system för värme- och varmvatten. När vätskan sedan svalnat förs den ner i berggrunden igen och kommer åter att värmas upp. Det handlar alltså om att energi från sol och från jordens heta kärna står för uppvärmningen. Det kan låta otroligt, men att byta till bergvärme kommer att minska kostnaderna för uppvärmning med ungefär 50-70 procent!

Endast fördelar med bergvärme

Den investering man gör när man installerar bergvärme i en bostadsrättsförening har en beräknad återbetalningstid på mellan 5 och 10 år endast. Fastighetens värde kommer att öka med ett billigt och miljövänligt och driftsäkert system installerat. Nöjda medlemmar i den aktuella BRF-en är alltså att förvänta. Att installera bergvärme är alltså en god investering utan nackdelar alls. Lämpligt är att börja med att kontakta ett företag som har rätt kompetens och be dem om hjälp. En konsultation och sedan en inspektion sätter bollen i rullning. Planering sköter ni gemensamt och sedan sköter företaget allt det praktiska, från borrning till slutbesiktning. Framtiden finns tillgänglig idag och den benämns bergvärme! 

6 Mar 2020