Rörmokare Huddinge - hur mår dina stammar egentligen?

Oavsett om man äger en större fastighet eller en villa i Huddinge så finns gemensamma nämnare i form av underhåll. Ju bättre man underhåller och ju bättre man planerar - desto billigare och enklare liv får man.

En detalj som är svår att både kontrollera och underhålla är stammarna. De rör och de ledningar som löper på insidan av huset/fastigheten är dels svåra att hålla koll på och dels så är de också svåra att åtgärda för en lekman. Genom att anlita en rörmokare i Huddinge så kan du som villaägare i Huddinge skaffa dig det försprång du behöver. Hur mår egentligen dina stammar?

En rörinspektion ger klara svar

Det finns en fara i att låta det man inte ser vara. Gällande stammarna kan den tanken få fruktansvärda konsekvenser. Vattnet i ett rör fryser till is och vid en plötslig upptining så spricker röret varpå vattnet åker ut och en vattenskada bildas. Det är långt ifrån ovanligt att se detta.

Genom att anlita en rörmokare i Huddinge för en rörinspektion så får du klarhet och kan agera utifrån detta. En rörinspektion är ett projekt som A) inte tar så lång tid och B) inte kostar så mycket pengar. Den rörmokare i Huddingen du anlitar går in i stammarna med slangar där kameror är fästa i den ena änden. Via en dator kan han sedan följa statusen på rören och anteckna eventuella brister och komma med förslag på åtgärder.

Exempel på åtgärder av en rörmokare

Åtgärder kan i det här fallet innebära en stamspolning där rörmokaren - med hjälp av högt tryck och hett vatten - rensar rören från fett, smuts och saker som kan ha fastnat.

En annan åtgärd - modell större - kan handla om en relining. Bedöms dina stammar vara i ett sämre skick så kan man reparera dessa från insidan genom att spruta in plast som härdar. Inuti de gamla stammarna så skapas alltså - med de befintliga stammarna som mallar. En relining har under senare år kommit att bli ett bra alternativ och komplement till ett renodlat stambyte.

26 Jun 2023