Så brandisolerar man ett hus

Som de flesta vet kräver eld syre för att kunna leva vidare. Även om vi inte behöver lika omfattande kunskaper om eld och hur den sprider sig, behövs det ändå att vi privatpersoner har någorlunda kunskaper om hur eld sprider sig och motsatsen, förstås; vad man kan göra för att den inte ska sprida sig.

Som husägare har man ansvar för att säkra sitt hus och installera brandstege, om man har en övervåning på sitt hus. Vi behöver alla ha brandfiltar, ifall någon eld skulle uppstå hemma, ha brandsläckare och veta vad vi ska göra ifall olyckan är framme. Det finns den del som man som husägare kan göra förutom att bygga en brandstege och skaffa hem en brandsläckare. Bor man i Stockholmstrakten finns det flera företag som kan komma hem till en och utföra renoveringar som syftar till att öka säkerheten mot bränder. Här går vi igenom några åtgärder som vi kan göra.

1. Brandisolering

Som de flesta vet kräver eld syre för att kunna överleva. Kan man eliminiera syretillförseln släcks elden automatiskt. Vet vi och agerar efter det, finns det faktiskt en hel del som vi kan göra för att förebygga bränder. Bland annat handlar det om att stänga inne elden. Stänga dörrar och fönster. Har man en stor byggnad handlar det om att stänga inne elden och se till att göra en brandisolering i Stockholm.

2. Brandtätning

Förutom att stänga in elden kan man täta och isolera till exempel kök, där en eventuell eld skulle kunna uppkomma. Då kan man täta med material som inte antänds så lätt. Då gäller det att täta ventiler och rör som går mellan våningsplan och upp till taket. Eftersom elden strävar uppåt är det viktigt att täta tak och längs väggar.

3. Brandfogning

Här gäller exakt samma sak som med barndisolering och brandtätning, att utföra fogningar i fönster och dörrar för att inte en brand ska få fäste. Då utför man fogningar med material som inte är antändligt och som står emot hög värme.

4. Brandmålning

Som ett ytterligare skydd kan man måla ytor med brandsäker målarfärg. Då säkerställer man att väggar och utrymmen fattar eld. Här handlar det inte om ful målarfärg, utan detta kan fås i önskad färg.

Det första man bör göra är att ta reda på vad de tidigare ägarna har gjort i brandförebyggande åtgärder. Vilka material har använts? När gjordes de? Är det mer än 30 år sedan de gjordes är det dags att uppdatera materialet och se över vilka ytterligare åtgärder som kan trygga det egna hemmet.

13 Jun 2018