Så gör du med gammal ventilation

Har du gamla och uttjänta ventiler hemma? Är det dags att ta ur de gamla och montera nya ventiler? Beroende på vilka slags ventiler som du har haft monterade, är det mer eller mindre lätt att byta ut dem. Har man ventiler med ventiler med självdrag är det inte så svårt. Det finns en hel del handledningsböcker som kan tala om hur man tar ur dem och monterar dit nya.

Ventiler med självdrag innebär att de fungerar automatiskt, utan motor. Frånluftsventiler innebär att luften stiger i bostaden när den blir tillräckligt varm och sugs ut genom frånluftventilen med hjälp av undertryck som bildas när luften inne, möter luften utomhus. Har man drag som öppnar ventilerna när luften är varm, åker den ut. Till hjälp för frånluftsventilerna kan man montera ventlier som drar in luften utifrån. Dem kan man montera ovanför fönster, till exempel. Många fönster har sådana ventiler färdigt monterade. Det kan räcka med en liten öppning på fönstret som är reglerbart. Man kan ju vädra genom att öppna och stänga fönstret också, förstås. Då får man in garanterat med frisk luft in i huset.

Installera motoriserade ventiler

Är det inte tillräckligt med ventiler med självdrag, kan man istälelt montera automatiserade, motoriserade FTX-ventiler. De suger ut luften automatiskt och suger in frisk luft medan de samtidigt antingen värmer eller kyler ned luften som kommer in utifrån. Det finns även air-conditioner som fungerar på samma sätt. De är bra på så sätt att man garanterat får in frisk luft, men man vet inte om den dåliga (eller sämre) inomhusluften går ut, om man inte skaffar sig FTX-ventiler. Vill man trots allt ha ventiler med självdrag, kan man alltid montera fläktar invid taket i till exempel badrum som ser till attt luften  virvlar runt i huset. På så sätt kan man undvika fukt och att den stannar inomhus.

Om man byter värmesystem

Byter man värmesystem i villan bör man samtidigt se över ventilationen. Påverkas den av det nya värmesystemet. Har man till exempel självdragsventiler och byter till bergvärme med luftvärmepump, kan alltså systemet med självdrag komma ur balans och det blir nödvändigt att skaffa bättre ventiler med annat system än självdrag. Känner man sig det minsta osäker, är det bäst att rådfråga ett företag som arbetar med VVS. De är experter på ventilering och det är bättre att göra för mycket än för litet då fukt i hus inte är att leka med.

18 Sep 2019