Sanering av asbest

Om du misstänker att det kan finnas asbest i din fastighet kan du beställa en provtagning för att se om så är fallet. Visar det sig att asbest finns i byggnaden bör du ta tag i problemet genast.

Asbest är ett lurigt ämne som kan finnas gömt i gamla hus och kan orsaka hemska hälsotillstånd som exempelvis lungcancer. Därför är det oerhört viktigt att genast utföra en sanering. För att få den professionella hjälp som är nödvändig med sådan undersökning och provtagning, bör du vända dig till en certifierad firma. Dessa bör du hittar i de flesta städer i Sverige. Söker du exempelvis efter sanering i Norrköping ska det inte vara några problem. Efter att en undersökning och provtagning är genomförd - och dessa visar på halter av asbest - kommer din anlitade firma att genast starta en sanering.

Asbest i byggnadsmaterial

Förr i tiden var det populärt att använda sig av asbest i material när man byggde hus då material gjort med hjälp av asbest hade flera egenskaper som passade bra vid byggnationer. Dock hade man då inte kunskapen om dess hälsofarlighet Asbest består av flera typer av mineraler som finns ute i naturen, men som sammansatt i byggmaterial är ytterst farligt för människor. Oftast hittar man asbest i byggnader som uppförts, eller renoverats, på 60- och 70-talet. Det gäller att vara mycket försiktig vid rivningar av byggnader från dessa tider och måste utföras av professionella på rätt sätt så att asbesten inte sprider sig och förorenar omgivningen.

22 Mar 2021