Stort arbete riva hus

Det är ett enormt stort arbete att riva hus. Det handlar nämligen inte bara att  få sönder husets konstruktion, det handlar lika mycket om att få bort allt material som en gång utgjorde själva huset och alla dess delar. Det är också avgörande att man har den maskinpark som krävs vid en husrivning. Då behöver man både hydraulhammare, käftkrosar, byggkranar, rivnings- och återvinningsverktyg, skrotsaxar, och så vidare. Det är ju inte alla byggföretag som har tillgång till dessa maskiner. Och att hyra maskinerna och göra det på egen hand låter sig inte göras om man inte har hanterat sådana maskiner. Det behöver man få utbildning och erfarenhet innan man kan göra en sådan sak.

Få någon som forslar bort avfall

Att på rätt sätt forsla bort allt avfall och kunna sortera dem rätt så att det som går att återvinna, återvinns, är inte heller lätt. Det bör man som rivningspersonal känna till. Då ställer rivningsfirman upp containers för avfallet och hämtar dem när de är fulla. Man bör även känna till vilka material som finns ett hus, och hur de olika materialen ska hanteras. I äldre hus kan det finns både blåbetong som innehåller radon, och isoleringsmaterial som kan innehålla asbest. Även stammar och avlopp bör hanteras på rätt sätt när man river hus.

Att riva delar i hus

Det är inte heller alla gånger som man behöver riva hela hus. Ibland kan man behöva riva delar av huset och då är det mycket viktigt att känna till hur man river så att inte huset som helhet föstörs, utan bara de delar som man själv vill. Ska man riva väggar, bör en ingenjör känna till och känna igen väggar som bär hela huset. Man vill ju inte riva en vägg och se huset falla samman, eller hur? Därför bör utbildad personal alltid riva väggar som ska bort och välja vilka som ska stanna kvar och hur man kan riva endast delar av huset.

Ansök om rivningstillstånd

Visste du att du måste ansöka hos kommunen om rivningstillstånd? På liknande sätt som man ansöker om bygglov, måste man ansöka om rivningstillstånd. Det gäller inte om man renoverar inomhus och river enskilda väggar. Det behövs rivningstillstånd endast om man river ner hela hus och bygger nytt även om man gör det på den egna tomten. Det bästa är att alltid kontrollera med den kommun där man tänker riva. Gör du det, ser du till att ha ditt på det torra och slipper besvär efter att du har rivit hus.

31 Jul 2019