Tips hur man får fasaden att hålla längre

Väder och vind sliter på husets yttersta skal men det finns saker att göra för att öka livslängden. Här kommer tips hur man får fasaden att hålla längre. 

Granska 

Man bör en men gärna två gånger om året ta ett varv runt sitt hus för en närmare inspektion av fasaden. Förslagsvis kan man göra det under vår och höst, alltså efter och före vintern som ofta kommer med mycket nederbörd. När man tar sitt varv ska man kolla efter eventuella skador så som sprickor eller färgsläpp. 

Man ska även kolla lite extra noggrant efter mörka fläckar eftersom dessa kan innebära att fasaden drabbats av fukt. Allt som är avvikande bör kollas upp och vet man inte själv hur man ska göra bör man istället kontakta en hantverkare. 

Åtgärda 

Om man hittar fel på sin fasad ska man se till att åtgärda detta snarast, även om det bara är små och knappt synbara skavanker. Låter man bli eller väntar för länge finns en risk att problemet blir större och det kommer garanterat inte att öka livslängden utan snarare tvärtom. Regel nummer två är alltså att åtgärda fel och brister så snart man upptäcker dom. 

Underhåll 

Det är viktigt att underhålla sin fasad för att den ska hålla längre. Vad man behöver göra beror mycket på vilken typ av fasad man har – trä och plåt är exempel på två material som skiljer sig väldigt mycket. 

Har man till exempel en träfasad ska man se till att måla om när det behövs. Samma sak gäller här som när man åtgärdar fel och brister – se till att inte vänta för länge. Färgen fungerar som ett skydd för fasaden och om den gamla färgen börjat flagna är det dags att greppa penseln igen. 

Fasadtvätt 

Är fasaden inte i behov att målas om kan det istället vara läge att genomföra en fasadtvätt. Påväxt av mossa, alger, mögel och annan smuts skadar fasaden och kan på sikt leda till fuktskador. Det finns olika tvättprodukter att använda sig av och det är alltid bra att rådfråga i en färghandel så att man får något som passar för den fasadtyp man har. När tvätten är genomförd kommer dessutom huset se mer eller mindre nymålat ut. 

Rensa bort ogräs och annan växtlighet 

Kanske har du rabatter direkt intill husväggen med vackra buskar, blommor och träd. Det är faktiskt ingen särskilt bra idé eftersom växligheten har en förmåga att leda fukt och vatten till fasaden. Det är alltså en god idé att flytta ut buskar och annat en bit ifrån husväggen för att hålla fasaden i fräscht skick. 

Klätterväxter kan visserligen vara fint men även detta är ett stort nej som kan bidra både till fuktskador och fula missfärgningar på olika typer av fasadmaterial. Se till att klippa ned sådant som inte känns viktigt att ha kvar och flytta på annat. Se även till att kapa bort grenar från buskar och träd som finns i närheten, så att dom inte riskerar att lossna och blåsa in i husets fasad. Läs mer om fasadrenovering på denna sajt https://www.fasadrenoveringborås.se/

5 Apr 2020