Trygghet inom området fastighet

Om man äger eller hyr en fastighet av något slag så ingår det alltid en hel del juridiska avtal. Det är för att säkerställa ett tryggt boende och ägande, och det kan ingå många olika punkter.

För att veta vem som äger ett hus eller lägenhet så finns det avtal och kontrakt som visar vem ägaren är och vad det innebär. Det brukar vara en specifikation över boendeytan och tomtytan, men även vilken typ av fastighet som det rör sig om. Inom såväl hus som lägenheter finns det olika sätt att besitta bostaden. Det går att äga, hyra i första eller andra hand, vara inneboende eller bo i en bostadsrätt som innebär ett ägande och en avgift till föreningen.

Juridiska punkter i avtal

Om man hyr eller hyr ut en fastighet, eller ett boende, så brukar man skriva ett kontrakt mellan ägaren och den som hyr. Där fastslås sådant som vad som ingår, vad hyran är på och hur länge hyrestiden pågår. För att båda parter ska kunna känna sig trygga, och även för de som bor i sitt eget ägda hus eller lägenhet, så finns det standardavtal som man kan använda sig av. Skulle något uppstå som gör att parterna hamnar i en konflikt så finns det också en hel del regler och hjälp att få. Det är en extra trygghet som gör att båda parter har en säkerhet i att hyran kommer att betalas och likaså att den boende inte bara kan kastas ut på gatan på en dag. Se hur en fastighetsjurist kan hjälpa dig här: fastighetsjuriststockholm.se

27 Jan 2021