Varför man gör brandtätning

Den som äger en fastighet eller bedriver verksamhet där, är enligt lag ansvarig för att se till att det finns fullständigt brandskydd. Hur bra det skyddet blir beror mycket på brandtätning.

Alla moderna byggnader har krav på sig att vara brandskyddade. Att påbörja planeringen för brandskydd redan under projekteringstiden underlättar och gör det många gånger både enklare och billigare att få in en heltäckande lösning.

Brandtätning är en del av brandskyddsarbetet som också består av brandisolering, brandfogning, målning med brandskyddande färg och isolering av ventilationssystem. Tätningen är extra viktig eftersom den stoppar de giftiga brandgaserna som annars kan leta sig fram genom glipor och fogar i väggar, golv och tak.

Ett företag som arbetar med brandskydd gör noggrann brandtätning

Byggnader brukar delas in i brandceller som är utrymmen konstruerade för att kunna motstå brand under en viss tid. Brandcellerna är till för att stänga inne en brand på en mindre yta så att den inte ska kunna sprida sig mellan olika rum alltför snabbt. Detta gör man för att underlätta släckningsarbetet.

Om man inte gjort en noggrann brandtätning innebär det att brandgaser kan ta sig in i brandceller eller andra oväntade platser och förstöra det brandskydd man har. För att verkligen se till att det blir tätt använder man olika former av flexibel brandtätningsmassa runt rör, kablar, balkar och liknande som går genom väggar och tak. Om man anlitar ett företag som arbetar med brandskydd har de den noggrannhet och de lösningar som krävs för att skapa en säker, fullständigt brandskyddad miljö.

26 Mar 2022