Värmepumpar i Stockholm för sänkt energikostnad

Om du känner dig drabbad av allt högre kostnader för uppvärmning av din bostad, kan en firma som installerar värmepumpar i Stockholm komma till hjälp.

Den senaste tiden har vi i media ständigt fått höra om allt jämmer och elände med stigande inflation. Matpriserna har rusat iväg men en annan bov i dramat är de allt högre kostnaderna för energi. Av någon anledning anses det självklart att riksdag och regering ska ge bidrag så att boende ska klara av sina elräkningar.

Statliga bidrag hjälper dock föga i det långa loppet. Istället gäller det att vidta egna åtgärder och minska förbrukningen av fossila bränslen och el för uppvärmning av hus. Ett sätt att bekämpa kostnadshöjningar är att låta energin i uteluft eller mark värma bostäderna.

Värmepumpar plockar energi från luft och mark

Att utnyttja solenergi som finns lagrad i mark, berg eller uteluft för att värma ett hus med hjälp av en värmepump kan låta som ett magiskt trick. Så är det inte utan en värmepump är helt och hållet underordnad naturlagarna. Inuti värmepumpen finns ett köldmedium som beroende på trycket i systemet tar upp eller avger energi.

För att installera värmepump i Stockholm är det enkelt att kontakta en firma som har långt kunnande om värmepumpar. Det första är naturligtvis att undersöka de förutsättningar som gäller exempelvis en villa. Har villan vattenburen värme med radiatorer eller värms den upp med direktverkande el? En bergvärmepump kan försörja ett vattenburet system. Och en luft-luftvärmepump kan komplettera ett system med direktverkande el.

27 May 2023