Värmepumpar i Uppsala sparar energi

Om dina kostnader för uppvärmning har gått i taket finns det åtgärder att vidta. Undersök vad en firma som installerar värmepumpar i Uppsala kan göra.

Från massmedias rapportering har vi den senaste tiden fått veta att kostnaden för energi blir allt högre. Några reaktorer vid våra kärnkraftverk har stängts av men framförallt högre gaspriser på den europeiska marknaden har stökat till det. Den enskilde konsumenten av energi kan inte göra mycket åt detta men däremot kan en husägare byta uppvärmningssystem.

Att installera en värmepump kan vara ett bra sätt att spara såväl den egna plånboken som klimatet. Jämfört med att värma en villa med direktverkande el går det att spara upp till sjuttiofem procent av högvärdig elförbrukning.

Nytt värmesystem med värmepumpar i Uppsala

Ditt hus värms upp av direktverkande el som levereras av ett kärnkraftverk i närområdet. Att värma upp hus med el ansågs vid 1970-talet som ett framtidsalternativ. Men det är svårt att göra prognoser och särskilt om framtiden, som en gycklare lär ha sagt. Det har du nu fått erfara och du söker efter ett alternativ för uppvärmning av huset.

Familjens yngre medlemmar har ett miljötänk och din dotter har läst om värmepumpar. “Pappa, tror du inte att vi kan lägga slingor i marken och ta upp energi som en värmepump kan omvandla till behaglig värme inomhus?” Du funderar och invänder. “Jag tycker mig ha hört att ni gärna vill ha golvvärme i vardagsrummet i stället för radiatorer”. En leverantör av värmepumpar i Uppsala kan lösa familjens önskemål.

10 Jul 2023