Vem är ansvarig för avregistrering av en skrotad bil?

Det går inte att ignorera fakta oavsett hur mycket man försöker. Din älskade bil mår inte längre bra och det är dags för dess sista resa - till skroten. Men hur går man tillväga för att avregistrera den?

Det är ett problem att många väljer att överge skrotbilar på sina tomter eller i naturen. För det första är det olagligt. Om ägaren hittas kan denne bli straffad för nedskräpning, vilket inte är helt osannolikt. Ett fordon innehåller olika farliga ämnen, vätskor och metaller. Det innehåller också delar som kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt. Idag tar allt fler bilägare sitt ansvar och ser till att den uttjänta bilen hamnar på en bilskrot. Som vi ska se finns det flera fördelar med att agera på det sättet.

Vad händer på en bilskrot?

När din bil inte går att rädda längre och du väljer att skrota den, måste du ta med dig registreringsbeviset och din legitimation till skroten. Du kan inte ta med en bil till skroten om du inte är ägaren. Om ägaren inte kan ta bilen dit själv, behöver hen skriva en fullmakt. Båda delarna av registreringsbeviset måste vara med.

När bilen har lämnats in får du ett mottagningsbevis, och ni kommer förmodligen överens om någon form av betalning. Den ansvarige på bilskroten kommer sedan att meddela Transportstyrelsen att bilen är skrotad och få en bekräftelse på att den har avregistrerats. Den gamla bilden av en bilskrot som mest liknar en gigantisk hamburgarpress som plattar till fordon är inte helt korrekt längre. Det har inte heller stämt på flera år. Bilar innehåller alltför värdefulla delar för att någon ska vilja krossa dem till metallmos innan man har plockat ut de användbara delarna.

När en bil hamnar på en bilskrot demonteras den bit för bit. Miljöfarliga vätskor och ämnen separeras och tas om hand. Olika fordon är i olika skick, men nästan alla har delar som är värdefulla och oskadade, eller åtminstone i gott skick. En bilskrot kan vara en guldgruva för den som behöver hitta en specifik reservdel till sin äldre bil. Återanvändning är alltid mer miljövänligt än nyproduktion. Många metaller kan återvinnas och användas i nya produkter.

27 Sep 2023