Vem köper ett obesiktigat hus?

För de allra flesta är fastighetsköp en stor affär. Det handlar om ett framtida hem och om en större summa pengar. Kunskap om brister och speciellt om detta husets problem är nödvändig.

En överlåtelsebesiktning är speciell. Den utförs i nära samband med en fastighetsaffär. Syftet är inte att konstatera att fastigheten är felfri - sådana hus finns inte - utan att klarlägga vilka bristerna är. Man vill också kunna konstatera om det finns saker som i framtiden kan komma att leda till allvarliga problem.

Svensk lag ställer krav på både säljare och köpare vid en husaffär. Säljare är ansvarig för att inga allvarliga dolda fel finns. Köpare har så kallad undersökningsplikt. En överlåtelsebesiktning av den aktuella fastigheten gagnar båda parter.

Vem utför besiktningar och hur går det till?

Det finns en stor mängd personer och företag som utför husbesiktningar. Det är därför helt avgörande att du som vill beställa en besiktning väljer en välrenommerad och certifierad firma med kompetens. Den firma och den person du väljer bör ha certifiering.

Vid en överlåtelsebesiktning går man igenom fastigheten och söker efter möjliga problem. De vanligaste problem som uppstår brukar handla om fukt eller andra angrepp på husets strukturer. Besiktning innefattar fasad, tak, krypgrund/källare, våtrum och vindsutrymmen.

Vad ingår inte? Områden som uppvärmning och el, radon, skorsten och VA anses kräva specialkompetens. Vill man även ha detta kontrollerat behövs en tilläggstjänst beställas.

En överlåtelsebesiktning ger trygghet till samtliga parter. Inget hus är felfritt men alla behöver veta vilka bristerna är och hur de kan åtgärdas.

1 Jun 2021