Vet mer om golvavjämning

golv

Vad är egentligen golvavjämning? Begreppet innebär inget speciellt medel, eller någon särskild åtgärd. Istället är det ett samlingsnamn för olika metoder och produkter som används för att få till en golvyta som kan utgöra ett färdigt golv, eller som är berett för att man ska kunna lägga golv på det.

Materialsammansättning

Materialsammansättningen utgörs av bindemedel, sand och tillsatsmedel. Bindemedlet är gjort utav ett slags cement (aluminat och portland) till största del. Aluminatvarianten blir hård snabbare än portland, samtidigt som det även binder mer vatten vid det som kallas för den kemiska hydratiseringen. Det här leder till en betydande inre uttorkning, med fördelen att golvbeläggning möjliggörs på kortare tid. Värt att nämna är att aluminatcement har lägre alkalitet samt bättre stabilitet (vad gäller lagring) jämfört med portlandscement.

De olika cementtyperna skiljer sig alltså åt. Ytterligare något som separerar dem från varandra är att aluminatcement har en väldigt snabb reaktion samt kort bindningstid när vatten tillsätts. Om bra uttorkningsklimat råder (20 plusgrader och en bra relativ fuktighet) kan gångbarhet bli möjligt bara ett par timmar efter läggning.

Vad kostar det?

Det här varierar, och det finns inget rakt svar på den frågan. Vad en golvutjämning kostar beror på en rad olika faktorer. Till exempel:

  • Val av produkt
  • Uttorkningstid
  • Tjocklek
  • Arbetsmetod
  • Den valda ytjämnheten.
  • Hur lång tid det tar att färdigställa.

Sedan finns ett par andra faktorer som kan påverka. Ska du anlita en firma som gör jobbet? I sådana fall spelar faktorer in som att firmorna normalt tar en lite högre timpenning i storstäderna (Stockholm, Göteborg till exempel, särskilt Stockholm) och att det finns prisskillnader mellan olika aktörer. Detta även om samma arbete utförs. Om du söker på nätet på fraser i stil med ”golvavjämning Stockholm” kan du hitta företag som kan hjälpa dig.

Det allra bästa är att kontakta flera aktörer innan du bestämmer dig. På så vis kan du kontrollera att du betalar ett pris som är i enlighet med marknaden. Be gärna om flera offerter och ställ dem mot varandra. Se till att vara så tydlig som möjligt i uppdragsbeskrivningen, så att du kan få så precisa offerter som det bara går. Om det olika firmorna behöver göra antaganden för att sätta ett pris, blir jämförelsen mellan offerterna inte lika mycket värd. Prata med en firma och se vad de vill ha för information. Jobb kan beställas av såväl privatpersoner (för bostäder) och för kommersiella golv.

 

 

16 Mar 2019